Vi vil gerne synge

Logo

Vi vil gerne synge for andre

Gre­go­ri­ansk kirke­musik har vi flere gange sunget på Nysted Mid­de­lalder­fes­ti­val i Nysted Kirke og også på Ring­sted Mid­de­lalder­fes­ti­val i Sct. Bendts Kirke.

Vi delt­ager hvert år i Julekon­certen i Sak­skøbing Kirke og vi syn­ger ved Kyn­delmisse messe hvert år enten i Våben­sted Kirke eller Engestofte Kirke.

Vi har sunget ved café arrange­ment i Bakke­huset, i beboer­foreninger, ved Kul­tur Nat i Sak­skøbing i 2009 og ved pri­vate arrangementer.

Får vi en opgave, så er vi der.

Ring i så fald til korleder Mona Watt-​Boolsen tlf 54 87 16 08, eller Jette Thing­sted for­mand for forenin­gen Saxe-​Koret tlf 28 83 32 64.