Vil du synge med

Logo

Syng med

Hvis du ønsker at synge sam­men med os andre, at blive medlem af Saxe-​Koret, kan du kon­takte korleder Mona Watt-​Boolsen på tlf 54 87 16 08, eller for­mand Jette Thing­sted på tlf 28 83 32 64.

Hvornår og hvor øver vi

Vi øver tors­dage fra kl. 19.0021.30.
Som­mer 2019: 21 maj, 25 jun og 27 aug.
Efterår 2019: 10 sep, 24 sep, 17 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 28 nov og 5 dec juleaf­s­lut­ning
Forår 2020: 9 jan, 23 jan, 6 feb, 20 feb, 5 mar, 19 mar, 2 apr, 30 apr

Fra kl. 19.00 til ca. 20.15 øver vi nye sange.
Så er der kaffe/​the pause med kage. Kaffe koster 5 kr. til kaf­fekassen, kage skiftes vi til at tage med.
Fra ca. kl. 20.45 til ca. 21.30 er der ‘run­de­sang’, hvor vi som regel syn­ger sange fra Højskole sang­bo­gen.
Det foregår i Våben­sted Præstegård, Våben­sted Byvej 2. Du kan se hvor der er ved at klikke her.

Andre aktiviteter i 2019 og 2020:
1 dec 2019 kl 16:00 Julekon­cert. Sak­skøbing kirke.
16 apr 2020 kl 19:00 Forårskon­cert. Våben­sted kirke.