Velkom­men

Logo

Julekon­cert i Sak­skøbing kirke 6. decem­ber 2015

Vi del­tog i den årlige tra­di­tion­srige julekon­cert i Sak­skøbing kirke.

Tak for endnu en fan­tastisk Julekon­cert i Sak­skøbing kirke. Heldigvis snød Saxsingers os ikke for Feliz Navi­dad, Sak­skøbing Mand­skor lev­erede en strålende ind­sats, Sak­skøbing Kirkes pige kor var for­mi­da­ble lige­som Kam­merko­ret. Og Voci flu­enti stråler.
Alt er som det plejer.

Saxe-​Koret sang ‘Jule­budet til dem, der bygge’, ‘Guds nåde er en vin­tergæk’ og Maria Kerklings nye jule­sang ‘Så er det decem­ber’.


Vi var selv til­fredse med præstationen.

Vi lyt­ter til de andre kor, lige­som alle andre i den fyldte kirke.

Det var en meget fin kon­cert, der slut­tede med at alle kor­erne sang ‘Der er noget i luften’.
Glædelig JUL!