Velkom­men

Logo

Julekon­cert, Sak­skøbing kirke den 8. decem­ber 2013
- med alle byens kor

Sax­eko­ret var et af de kor der sang den dag i kirken.
Og det er blevet sagt at hele kon­certen var så god, at den kunne have været sendt i TV.
Der er julekon­cert med alle byens kor igen den 7. decem­ber 2014 klokken 16.00, og kom bare i god tid, for kirken ple­jer at være helt fyldt op til denne oplevelse.

Vi sang:

  • Se hvor juleglæ­den tindre
  • Nisser
  • Nat


Alle korene sang også sammen

Deck the hall

Julekon­certen var arran­geret af kirkens organ­ist Flem­ming Chr. Hansen, der her også dirigerer de mange kor.

Flem­ming Chr. Hansen ved orglet.